Menu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

2013:pravidla [2016/01/03 15:51] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pravidla ======
 +
 +===== Struktura hry =====
 +
 +
 +Kachna je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Začíná v sobotu v 8.30 po snídani přímo v areálu ubytování a končí ten samý den v 18.30 tamtéž. Hra trvá 10 hodin a je navržena pro právě 24 týmů.
 +
 +Hra se skládá ze stanovišť s šiframi hráčů (viz odstavec Vlastní šifry) a organizátorů. Na každém stanovišti se nachází 2 různé šifry odkazující na dvě různá místa. LIBOVOLNÁ dvě stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 2000 metrů (většinou jsou však výrazně blíže).
 +
 +===== Vybavení do hry =====
 +
 +==== Tradiční vybavení ====
 +Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky,​ kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.
 +
 +==== Mapa ====
 +
 +Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu pro orientační běh (ta se od normálních map odlišuje svou vysokou podrobností a některými nezvyklými barvami - například vzrostlý les je značen bílou barvou, hustší porosty pak různými odstíny zelené). Pokud jste se s takovou mapou nikdy nesetkali, doporučujeme podívat se třeba na tento přehled.
 +
 +==== Karta týmu ====
 +
 +Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků.
 +
 +===== Body =====
 +
 +Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují ve čtyřech kategoriích:​
 +
 +==== Navštívená stanoviště ====
 +Počet navštívených stanovišť krát 3. Maximálně tedy 3 * (12) = 36 bodů.
 +
 +==== Vyluštěné šifry ====
 +
 +Počet vyluštěných šifer krát 2. Maximálně tedy 2 * (24) = 48 bodů.
 +
 +==== Krása vaší šifry ====
 +
 +Průměr z hodnocení ostatních týmů, které šifru vyluštily, krát 8. Maximálně tedy 6 * 8 = 48 bodů. V cíly budou navíc hodnocení všech týmů autorsky harmonizovány a to tak, aby se nikomu nevyplatilo "​škodit"​ ostatním tak, že všechny šifry bude hodnotit jedním bodem.
 +
 +==== Obtížnost Vaší šifry ====
 +
 +Poměr počtu týmů, které šifru vyluštily, a počtu týmů, které šifru luštily (viz údaj v Kartě hry) prohnaný kachním vzorcem. Maximálně 40 bodů. Orientační hodnoty v tabulce.
 +
 +
 +^ % týmů vyluštilo ^ bodů ^
 +| 5% | 0 |
 +| 20% | 0 |
 +| 30% | 8 |
 +| 40% | 16 |
 +| 50% | 24 |
 +| 60% | 29 |
 +| 70% | 32 |
 +| 80% | 29 |
 +| 95% | 24 |
 +
 +===== Stanoviště,​ trasa =====
 +
 +
 +Na mapě bude vyznačeno množství bodů čísly 1–50. Z druhé strany mapy bude přiložen „překladový slovník“,​ který bude párovat čísla bodů z mapy s klíčovými slovy. Jakmile tedy z šifry vyluštíte tajenku, podíváte se do „slovníku“ a zjistíte, se kterým bodem se pojí – tam můžete vyrazit.
 +
 +Stanoviště se mohou nacházet mimo cesty. Jsou označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu – posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o pěkný les. Samotné šifry jsou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít jednu kopii šifry. Krom reálných stanovišť existují i stanoviště falešná s šiframi, které mají nesmyslná řešení.
 +
 +===== Cíl =====
 +
 +Nejpozději do 18.30 musí týmy do cíle libovolným způsobem dopravit Kartu týmu. Pořadatelé poté v rychlosti vyhodnotí výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek – oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení.
 +
 +===== Další pravidla =====
 +
 +Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích,​ rozhodli jsme se pro tato pravidla:
 +
 +  * Zákaz rozdělení týmu!
 +  * Standardní pravidla šifrovacích her – tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště,​ nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd.
 +  * Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale nebude-li tým schopen vysvětlit princip šifry, kterou náhodou uhodl nebo jejíž tajenku zná bude tento tým penalizován -10 body a jeho hodnocení šifry se nebude počítat. Hrajte fér a tak, abyste si hru i celý kachní tah užili.
 +
 +===== Vlastní šifry =====
 +
 +Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře. Specifikaci brzy uveřejníme.
 +
 +===== Překvapení =====
 +
 +Během hry se Vám může stát, že vyluštěné slovo nenajdete v „překladovém slovníku“ na zadní straně mapy. V takovém případě neztrácejte hlavu – někde v herním prostoru existuje místo, kde se dají sehnat další části „překladového slovníku“. Jeho polohu je možné zjistit z multišifry,​ jejíž části jsou umístěny na každém druhém stanovišti (tj. když na jednom stanovišti není, pak každá šifra z tohoto stanoviště odkazuje na místo, kde části multišifry jsou).
 +
 +===== Změny oproti loňsku (pro loňské kachnaře) =====
 +
 +  * herní doba je zkrácena o hodinu
 +  * šifry si vzájemně testují 3 týmy (šifra se dá lépe doladit) a zároveň testující týmy nemají stejnou tajenku (tedy nemají situaci ulehčenou předem známou tajenkou)
 +  * týmy budou mít na začátku přístup k více než dvěma šifrám (snížení možnosti záseku na začátku)
 +  * loňská lineární miničást vyměněna za netradiční prvek (viz Překvapení)
 +  * mírné snížení váhy u čtvrtého faktoru – obtížnosti šifry