Menu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Next revision
Previous revision
2014:sifry [2014/07/21 20:05]
Bazinga vytvořeno
2014:sifry [2016/01/03 15:51] (aktuální)
Řádek 22: Řádek 22:
   * {{2014:​sifry:​fake:​2014-kachna-fake-15-v1-stamped.pdf|Bazinga 19}}   * {{2014:​sifry:​fake:​2014-kachna-fake-15-v1-stamped.pdf|Bazinga 19}}
   * {{2014:​sifry:​fake:​2014-kachna-fake-16-v1-stamped.pdf|Bazinga 20}}   * {{2014:​sifry:​fake:​2014-kachna-fake-16-v1-stamped.pdf|Bazinga 20}}
- 
 </​puzzles>​ </​puzzles>​