Menu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

2016:vysledky [2016/08/07 17:59] (aktuální)
Bazinga vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Výsledky ======
 +
 +[[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1iQqBnQ-Mde7SVBPA1KJMlmrICqmvuANB_seLCvP7198/​pubhtml?​gid=1418736000|Shrnující i podrobné výsledky]] naleznete na Google spreadsheetu.