Menu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Next revision
Previous revision
2012:informace [2014/05/10 22:58]
bazinga vytvořeno
2012:informace [2016/01/03 15:51] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
 Podrobnosti budou upřesněny. Podrobnosti budou upřesněny.
  
-^ Datum: ​^ 27. až 29. července 2012 | +^ Datum: ​27. až 29. července 2012 | 
-^ Místo: ​^ rekreační středisko [[http://​web.rekreacnistrediska.cz/​stoediska/​rekreaeni-stoedisko-nesmio.html|Nesměř]] | +^ Místo: ​rekreační středisko [[http://​web.rekreacnistrediska.cz/​stoediska/​rekreaeni-stoedisko-nesmio.html|Nesměř]] | 
-^ Spaní: ​^ ve vlastních spacácích v chatkách/​ve zděné budově | +^ Spaní: ​ve vlastních spacácích v chatkách/​ve zděné budově | 
-^ Jídlo: ​^ Je zajištěna sobotní snídaně a večeře a nedělní snídaně + občerstvení na večer. | +^ Jídlo: ​Je zajištěna sobotní snídaně a večeře a nedělní snídaně + občerstvení na večer. | 
-^ Cena: ^ 555 Kč / osoba, v ceně jsou dva noclehy, startovné a občerstvení (nedělní snídaňový piknik, něco na opečení v sobotu atd.) | +^ Cena: 555 Kč / osoba, v ceně jsou dva noclehy, startovné a občerstvení (nedělní snídaňový piknik, něco na opečení v sobotu atd.) | 
-^ Kontakt: ​^ ''"​@"​.join(reversed("​sifruje.cz@lucka"​.split("​@"​)))''​ |+^ Kontakt: ​''"​@"​.join(reversed("​sifruje.cz@lucka"​.split("​@"​)))''​ |
  
 ===== Proč? ===== ===== Proč? =====