Menu

Šifry

  • řešení: MAČETA
  • postup: Text je zašifrován zcela náhodnou substitucí, je však snadno dešifrovatelný s pomocí velmi malého množství síly – frekvenční analýzy a trochy intuice. Tomu napomáhá i fakt, že zašifrovaný text záměrně frekvencemi písmen velmi blízce odpovídá běžné češtině, obsahuje slova jako „je“ „,že?“, „jen“ která jdou celkem dobře odhadnout.

   Po dešifrování stačí identifikovat informaci, že G = terminátor (tedy koncový znak), a číst frekvence písmen před ním. A (13),B(1),C(3),D(5),E(20),F(1). Heslo je tedy Mačeta.
  • řešení: BERAN
  • postup: Básnička má 26 řádků. V každém řádku změníme právě jedno písmenko v právě jednom slově na příslušné písmenko v abecedě. Příklad - ze slova DRON v prvním řádku uděláme slovo ARON. Jednotlivé verše básně navíc obsahují hinty, jak a na co měnit. Příklad: DRON JE PROROK = ARON JE PROROK. Jako dílčí tajenku přečteme písmena, která ve slovech byla původně: DESIFRUJZELOALFAKLKDRONBOL. Nyní provedeme překódování slov ZELO ALFA KLK DRON BOL pomocí abecedy, kterou změna obsahovala: zelo = zBlo, alfa = alEa, klk = kRk, dron = Aron, bol = boN. Koncové heslo zní BERAN.
  • řešení: RAKETA
  • postup: Každá věta obsahuje mimo jiné popis něčeho, co je zažito také jako zkratka složená z písmene a číslice. Jde o souřadnice, které po vyznačení v zadání dají mezitajenku „nynisesoustred“. Druhým krokem je středová souměrnost vybraných souřadnic (ekvivalentem je otočení o 180 stupňů). Nové souřadnice dávají tajenku: heslojefaucvaj - tj. německá raketa V2.
  • řešení: lev
  • postup: Hraje se slovní fotbal, přičemž se neříkají slova, která fotbal hrají, ale nějaké asociace na ně:
   jidáš - šemík - konec - cíl…
   Tajenka je poslední slovo.
  • řešení: „Ovce nebo Ovečka, doslovným výsledkem šifry je "Samička berana", do seznamu hesel dejte prosím tak, aby to moc nevyčuhovalo. Opis zvolen jako protihaluzící opatření.“. Níže je autorský postup řešení.
  • postup: Schéma v horní části obrázku je velmi hrubá mapa Evropy, přičemž státy jsou reprezentovány n-úhelníky, úsečkami a kroužky podle toho, kolik pevninských hranic mají jednotlivá území. Obrázek se snaží zachycovat jen reálné pozemní hranice u daných území, takže přesto, že ruská Kaliningradská oblast je součástí Ruska, které má 14 pozemních hranic, sama tato oblast je reprezentována úsečkou, což značí hranice dvě. U Španělska není uvažována hranice s Marokem.

   Zápis pod schématem je zápis přesunů po mapě Evropy mezi státy se společnými hranicemi. Ve schématu se lze pohybovat zpravidla vertikálně, horizontálně a úhlopříčně k nejbližším obrazci, který odpovídá zápisu. Černě jsou vyznačené státy, kde začínáme (San Marino) a kde končíme (Albánie). Obdélníček zvýrazňuje řešení. Z každého státu, který je orámován obdélníčkem, bereme první písmeno z názvu, po cestě tak posbíráme zápis „SAMIČKABERANA“
  • řešení: RUKA
  • postup: Domino lze poskládat tak, že se pojmenování sousedních obrázků liší o jedno písmeno (například SŮL - STŮL). Jakmile jsou dominové kostky poskládané za sebou, písmena tvoří text „OD STARTU Z, KE KONCI T“. Interpretujeme tak, že od pojmenování prvního obrázku odstraníme „Z“ a od posledního „T“, vyjde spojení „PĚT PRSTŮ“, tedy „RUKA“.
  • řešení: MIKROPROCESOR
  • postup: Prekreslit kočar pudorysne a pak jezdit po jmenovanych vecech v textu - to kreslí písmenka (co jedna veta, jedno pismeno)
  • řešení: PALMA
  • postup: Skoro jako předtím.
  • řešení: PULEC
  • postup: Jednotlivé země jsou kraje ČR. Řešením jsou identifikační písmena krajů z SPZ postupně všech aut, kterými náš hrdina jel.
  • řešení: VRTULNIK
  • postup: Šifra má netradiční formát, konkrétně 12×31 cm, což navádí na kalendář.
   Některé obrázky se dají jednoznačně pojmenovat a přijít na to, že první číslo pod obrázkem odpovídá délce pojmenování. Lze si také všimnout, že pojmenování jsou řazena podle abecedy a v každém se skrývá nějaké jméno z kalendáře. To pomůže správně pojmenovat ostatní obrázky. Druhé číslo pod obrázkem určuje pořadí v jakém je třeba spojit body, určené dnem a měsícem příslušného svátku. Správným pospojováním se vykreslí řešení.
   Správná pojmenování jsou: akvaBELA, amERIKA, depoZITAr, haLENKA, jESTER, kolOTOc, kriVITko, lEVAndule, liBELA, MARTAn, mEDITAce, mOTOr, mysLENKA, oKARINA, oROBINec, pLENKA, prALES, rEVA, SAVAna, sEMAfor, sERIK, sleZINA, slIVOvice, stoJAN, viZITA, wESTERn, zavareNINA, zeleNINA
  • řešení: JEHLA
  • postup: Obrázky jsou asociace na slovní spojení, v nichž je obsaženo roční období (jarní únava, zimní spánek apod.). Obrázku je třeba vždy přiřadit období, převést jej na číslo (v logickém pořadí, jaro=1, léto=2 atd., v tomto ohledu je nápovědou první řádek, kde jdou všechna období v tomto pořadí po sobě), poté sečíst čísla v řádcích a převést na písmena.
  • řešení: Špageta
  • postup: Novinové titulky evokují smysly v pořadí chuť, zrak, čich, hmat, sluch, přičemž to, jestli se daný smysl vyskytuje, nebo ne, kóduje binárku. Texty článků jsou pouze nesmysly. Pořadí písmen v tajence je určeno pozicí na papíře od nejsvrchnější po nejspodnější. Zpráva zní „Velky kamos Staflika“, heslem je tedy špageta.
  • řešení: mušketýr
  • postup: Každej tučno vysádzanej nápovede zodpovedá české alebo slovenské slovo končiace na „kačka“. Slová doplníme, podľa poradia podčiarknutého slova vyberieme písmeno do tajničky.
  • řešení: PES
  • postup: Do každého políčka je třeba doplnit na vhodné místo jednu číslici 0-2 tak, aby vzniklo v trojkové soustavě číslo 1-9. Přičemž se stejná čísla (1-9) neopakují v řádcích, sloupcích a čtvercích (sudoku). Doplněné číslice sdružíme do trojic (sloupce 1-3, 4-6, 7-9) a přečteme opět trojkovou soustavou, že „kod zni nejlepsi pritel cloveka“.
  • řešení: CIVKA
  • postup: Speciální požadavek pro sazbu šifry - prosíme nahradit obrázek kachny v záhlaví „křížem“ dle dříve zaslaného PDF. Pokud nelze nahradit, tak prosíme „kříž“ přidat vlevo od obrázku Kachny. Je možné, že ve finální verzi šifry se bez „kříže“ obejdeme, jen co vymyslíme, jak tak akorát nahintovat v prvním kroku pláště krychlí, aby byli hráči schopni je identifikovat i přečíst mezitajenku 1.

   Postup řešení: Písmena ze sekce I. lze jednoznačně rozdělit tak, aby tvořila pět plášťů krychle. „Kříž“ v záhlaví šifry nám pomůže s identifikací pořadí čtení písmen na pláštích. Dostáváme pět částí mezitajenky 1 „PISI CISLICE PRO TVE KOSTKY ZVOSTRA“. Tím, že jsme byli schopni přečíst mezitajenku, známe i pořadí jednotlivých kostek.

   Nyní čteme mezitajenku 2 v části II. - bereme v každém řádku vždy tolikáté písmeno z pláště kostek 1, 2, 3, 4 a 5. Vychází PETTRICTYRICTYRISEST.

   Vezmeme opět tolikáté písmenko z kostek 1-5 a dostaneme finální řešení: CIVKA.
  • řešení: RAKVICKA
  • postup: Upozornění: šifra je citlivá na přesnost oboustranného tisku!

   ———- Spoiler alert ————-

   Každý chlívek v sobě má písmeno, tajenka se pak čte po šipkách.

   Mezi chlívečky jsou čáry 2 typů (– a -.) a tři operace (smyčka, > a mezi některými chlívky přechod na druhou stranu).

   Tyto čáry a operace vyjadřují vztahy mezi písmeny v chlívečcích interpretovaných v morseovce následovně:
   * – znamená identitu,
   * -. tečky se nahradí za čárky a opačně.
   * smyčka znamená znamená čtení odzadu.
   * spojení v pořadí daném šipkami zleva.

   Řešení vyžaduje trochu dedukce, backtrackingu atp.
  • řešení: PROVOZ
  • postup: Obrazek měří 16×16 cm. Některé nápovědné budovy nás navádějí rozstříhat jej na 4×4 čtverce, ostatní nás navádějí na točení a směr doprava. Otočíme každý čtverec o jednu hranu doprava a graficky nám z vyasfaltovaných ploch vyjde tajenka.
  • řešení: VITEZ
  • postup: 1. Přeložíme si podle legendy jednotlivá slova.
   2. Vypozorujeme, že slova začínají pouze na pět různých písmen (A, C, E, K a S).
   3. Objekty pod legendou navádí k tvorbě jakýchsi kris-krosů a k tomu, že jich budeme sestavovat několik oddělených, principielně týchž.
   4. Klíčový je nápad, že ze slov začínajících na A sestavíme jeden kris-kros, ze slov začínajících na C druhý, a tak dále. K tomu by mělo (lehce) napovědět písmeno A umístěné v rohu prvního objektu.
   5. S těmito poznatky už snadno sestavíme pět „rámečků“, v jejichž vnitřku čteme jednotlivá písmena tajenky. To, která slova se použijí po obvodu, je jednoznačné a stejně tak je jednoznačné i umístění zbývajících slov uvnitř.

   ***
   Pro orgy: interní test (který proběhl ještě ve verzi bez toho umístěného „A“) zatím naznačuje, že šira je o něco těžší, než bychom chtěli. Jsme zvědaví na váš test. Kdybyste měli nápad, jak to ještě nepatrně zjednodušit, sem s ním :-)
  • řešení: lev
  • postup: Ahoj,
   nahravame šifru, zatim bez graficke upravy, tak prosim igrorujte ruznorodost obrazku
   (velikost)

   šifra je 3 D kostička o stranach x,y,y <0,3>.Tajenku tvoři pismenka zakodovana podle souřadnic. vždy v pořadí šířka, výška,hloubka. Nejprve je však nutno tyto čísla dostat z hracich kostek. Vždy protilehla strana v přeedm určenem pořadi šiřka, výška, hloubka.

   Díky za komentář.Pokud to bue moc těžký, tak nějaké nápady jak to zjednodušit asi máme :) Slovo případně za nějaké delší tkaé umíme napat. toto je spíše testovací aby se otestoval princip.

   měj te se fajn
   Za Teoretickou Pantomimu
   Michal
  • řešení: okno
  • postup: Jde o mřížku na čtyřstěnu, černá pole označují díry, v kterých se čte tajenka. Začneme otočením mřížky podle bílé šipky, v každém kroku čteme dvě písmena (od šipky v kladném směru, leží-li čtyřstěn na podstavě, na které není žádná díra) a následně otočíme mřížku podle šipky (přesněji podstava rovnoběžná se šipkou se otočí o 2π/3 ve směru šipky). V posledním kroku čteme 3 písmena. Výsledek `hádanky' je otvor, kterým leze pes v lidové písni, tedy okno.

   Doporučujeme aspoň 3 kopie zadání pro tým ;-)
  • řešení: ZEMINA
  • postup: Najde se cesta bludistem - kazdy ctverec= jedno patro, tecky= pruchody o patro niz. Slepa mys navadi na brailla - po ceste k syru se postupne zapisuji vsechna policka. Kdyz je na policku tecka, tak je to tecka v braillovi, jinak prazdne. Kazdych 6 policek je jedno pismeno, 1. pole = znak v braillovi vlevo nahore, 2. pole = vpravo nahore, 3. znak = vlevo uprostred, atd.
  • řešení: kolibřík
  • postup: postup stále stejný, text upraven na: ptáček schopný i couvat je cíl
  • řešení: dudy
  • postup: Kartičky vyměňujeme do té doby, než máme všechny, nebo nás to přestalo bavit. Pak si všimneme, že na zadní straně jsou nakreslené 2-4 jiné kartičky. Pomocí těchto odkazů jsme schopni vytvořit tabulku 5×5 plnou kartiček. Teď každou kartičku zvlášť otočíme na lícovou stranu a všimneme si, že název týmu na ní je také napsaný v rastru 5×5. Vezmeme-li z každého názvu písmeno odpovídající pozici kartičky v tabulce, dostaneme 4 slova: nebe, kozy, skotsko, švanda; která asociují heslo DUDY.
  • řešení: SLANG
  • postup: Kytky symbolizují hru logik. Velký list = černý kolík, malý list = bílý kolík. Je třeba logicky odvodit, jaké listy jsou u kytek za plotem. Následně lze každou kytku převést na písmeno. Do 27 „chlívečků“ na plotě se vepíše abeceda, včetně CH. Počet velkých listů udává x-ovou souřadnici, počet malých y-ovou (indexujeme od 0). Přeložením všech kytek získáme TAJENKA JE SLANG.
 • Vepři ve při (vlastní šifra)