Menu

Šifry

  • řešení: MOST
  • postup: Obrázky jsou schematickým znázorněním rukou při hře Přebíraná, kdy každý další vznikne přebráním předchozího. Spojíme-li postupně barevné úseky provázku podle naznačených barevných koleček, nakreslí nám každé ze šesti schémat jedno písmeno. Dohromady dostaneme slovo PONTON. Správnou interpretací dodatku získáme heslo MOST.
  • řešení: civilizace
  • postup: Svátky kódujú víkendy, keď boli šifrovačky v 2017/2018. Odstavec = jedna šifrovačka. Počet viet v odstavci = počet písmen šifrovačky. Vyberáme písmeno na pozícii písmena zo šifrovačky. Riešenie odkazuje na mená Robert a Vlastislav, t.j. kedy sa konala civilizace.
  • řešení: BOROVICE
  • postup: Začátky dvouverší v sobě ukrývají nějaký typ metafory (v širším slova smyslu, resp. tropu) – např. „jedlý satan“ – oxymóron, „lehká jak pírko“ – přirovnání, „mínus tisíc stupňů“ – hyperbola.
   Počet písmen jeho názvu navíc vždy odpovídá počtu slov daného dvouverší. Do tajenky bereme to písmeno z názvu tropu, které odpovídá vytučněnému slovu.

   Získaná písmena je ještě zapotřebí správně seřadit. K tomu využijeme vyhvězdičkované konce dvojverší – každé z nich skrývá název jedné šifrovací hry. Pořadí jejich konání v kalendářním roce pak určuje správné seřazení dvojverší pro přečtení tajenky.
  • řešení: včela
  • postup: Přečtením černých písmen podle stejně orientovaných šedých čísel čteme mezitajenku SLOŽ PROTÁČEJ A LUŠTI DUHU. Podle ní tedy složeným flexagonem protáčíme a postupně ze sedmi barevných principů vyluštíme V TVARU PYRENU SPOJ SEDA CISLA PO 3. Šedá čísla sestavená do „kosočtverce“ dávají po trojicích v semaforu tajenku.
  • řešení: osika
  • postup: V textu jsou skryty názvy stromů („jednou za čaS MRKla“). První písmenka těchto stromů dají „šlohl Amos i Karel“ (co odstavec textu, to jedno slovo): to je jednak konec příběhu a hlavně je v této frázi skryto řešení šifry - OSIKA.
  • řešení: EKVADOR
  • postup: Je třeba správně určit význam vět. Příjmení herců. Pak najít jejich jméno v kalendáři a přečíst příslušné písmeno, kterých je 365. V každé z dvanácti vět tolik, kolik je dní v daném měsíci.
  • řešení: SLOVO HESLO
  • postup: [Šifra k testování předána ve fyzické podobě! Bez artefaktu neluštitelné]

   Šifra se skládá z několika různých druhů papírů, které jsou vloženy do černých desek z černého kartonu sešitých sešívačkou. Tvoří takový malý bloček. Dle pozice sešívacích sponek lze logicky dovodit orientaci šifry, a tedy způsob jejího čtení.

   A jak se šifra tedy čte? Použité papíry jsou následující: tečkovaný, linkovaný, průklepový, pauzovací, bílý a černý. Neobvyklý tečkovaný papír spolu s linkovaným papírem indikuje možnou morseovku. Tu potvrzují také černé papíry, které dělí zbývající papíry do segmentů o délce nejvíce 4. Černé papíry jsou tedy oddělovače, tečkované papíry reprezentují tečky a linkované čárky. Zbývá papír bílý, průklepák a pauzák. Průklepák funguje tak, že přejímá strukturu (tečku nebo čárku) z předešlého papíru, zobrazí ji na sebe a pošle ji i na následující papír, čili podobně jako když se přes průklepák běžně píše. Po průklepáku vždy následuje papír bílý a jeho úloha je tak očividná - přijímá to, co na něj průklepák pošle. A pauzovací papír? Ten na sebe naopak převezme strukturu papíru, na který je skrz něj vidět, tedy papír následující. V některých případech se setkáme se dvěma po sobě jdoucími pauzovacími papíry, v tom případě oba nesou informaci papíru, na který je přes ně vidět. Totéž platí i pro situace, kdy po pauzáku následuje černý papír - pauzák pak zdvojuje černý papír umístěný za ním, čehož je využito k vytvoření předělu mezi slovy a konce zašifrovaného sdělení (tato varianta je zvolena jako jistý způsob protihaluzícího/protibrutforcího opatření).

   Šifra neobsahuje žádná písmena, čísla nebo slova a pro zachování její integrity by tak bylo dobré, aby byla vydávána například z obálky, která ponese označení šifry a ujištění, že obal není součástí šifry.
  • řešení: POLICE
  • postup: Množinové operace spolu s inverzi navádějí na převod jednotlivých čísel do
   nějaké omezené množiny. Pokud někdo správné tipne, že výsledek začíná
   „HESLO“, tak navíc ví, že 5=S a 0=O. Z toho není těžké vyvodit, že se
   čísla mají převést na 7-mi segmentový display, pak provést příslušné operace a
   číst písmenka jako řešení.
  • řešení: HYPOCHONDR
  • postup: Reseni vlozime nekdy pred hrou - jakmile budeme mit sifru vyrobenou.
  • řešení: PRAPOREK
  • postup: Použití „kačerů“ a vodotisku „globu“ na zadní straně má evokovat Geocaching. Pomocí orientace barevného loga se za použití polského kříže s CH přečte mezitajenka: PREDMETVCERVENEMPOLILOGA, což je praporek. Mezitajenka se dá analyticky vyluštit i bez loga, nicméně pro interpretaci hesla je znalost loga nutná.
  • řešení: HOLUB
  • postup: Šifra obsahuje pytlík luštenin popísaných písmenkami (A-Z). Keď zoskupíme lušteniny podľa písmen dostaneme skupinky luštenin jedného druhu, a usporiadame skupiny podlǎ abecedy. Počet luštenin v skupinke určuje koľké písmeno z názvu lušteniny berieme.

   Dostavame medzitajenku:

   POPELKA HO POZADALA O POMOC
  • řešení: PSYCHOLOZKA
  • postup: Jako minule
  • řešení: PIANO
  • postup: Podtrženou část každé věty lze nahradit slovem obdobného významu, které je zároveň spřežkou tvořenou ze tří částí (např. zbůhdarma, zkurvysyn, jaktěživ). Hledané slovo má stejný počet písmen jako původní vět slov, rýmuje se s koncem věty následujícím po podtržené části, a počáteční písmena jeho částí se shodují s jedním z trigramů v dolní části zadání. Čtením písmen spřežek na pozicích odpovídajících pozicím tučných slov ve větě čteme „použij jen ta co tvoří trojúhelníky“.

   Trojúhelníky zkusíme utvořit z délek částí každé spřežky (např. jaktěživ = 3-2-3). Z dvanácti spřežek lze složit trojúhelník, ze sedmi ne, protože nevyhovují větě o trojúhelníkové nerovnosti. Dvanáct trojúhelníků dosadíme do obrazců ve spodní části zadání tak, aby tučné čáry odpovídaly stejným písmenům. Na pozicích očíslovaných římskými čísly čteme „prostobřinkoklap na pět“. Řešením je tedy „piano“.
  • řešení: Závora
  • postup: Na obrázcích jsou vyobrazeny známé franšízy. Navíc na každém obrázku je vždy několik prvků, které do dané franšízy nepatří - kámen, komnata, vězeň, pohár, řád, princ a relikvie. Tyto prvky dokážeme jednoznačně přiřadit sedmi dílům Harryho Pottera, což dává pro každý obrázek souřadnice pro sedmisegmentový displej. Vyjde mezitajenka CTVRTA, bereme tedy čtvrtá písmena z názvů franšíz. HvěZdné války, StrÁžci vesmíru, ŽelVy ninja, LetOpisy Narnie, StaR Trek, DobA ledová.
  • řešení: start
  • postup: Cela sifra popisuje priebeh minulorocneho Tour de France. Staci doplnit priezviska vyhercov triciek (zlteho, zeleneho, bodkovaneho, bieleho, duhoveho). Poznamka: V case Kachny bude akurat prebiehat TdF a chceli by sme tam mat aktualny priebeh namiesto minuleho rocnika.
  • řešení: ČÁP
  • postup: Šifrovacia mriežka v tvare origami žabky. Rozložíme, otočíme, zložíme, prečítame.
  • řešení: KACHNA
  • postup: Všechny předměty v obrázcích pocházejí z písní a říkanek, ve kterých se k nim vztahuje nějaká cena (lístek mě stál pětku, ak mi dáte svoj dolar, kolo kolo mlýnský za čtyři rýnský, za třicet stříbrných z medvídka padá sníh, za pětku či za bůra, každý se rád vyčůrá, sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, koupím ti papuče za čtyři padesát, dám ti krejcar na tvarůžky).

   Ceny vynásobíme počtem předmětů a sečteme a vyjde TAHLE HRA = KACHNA.
  • řešení: pavouk
  • postup: Každý řádek šifry dokážeme přepsat jako několik slov začínající na stejné písmeno. Zjistíme, že každý řádek kóduje jiné a zároveň má určitý počet slov. Písmeno nám udává na kterém řádku a počet slov kterého slova čteme první písmeno. Když pak tyto slova přečteme v pořadí řádku, které je kódovaly, vznikne tajenka zvíře ve znaku soka hop goblina. Což se dá přepsat jako pavouk Petera Parkera neboli pavouk. Jako nápověda co máme dělat slouží diagonála zadání, která nám říká: Soustřeď se, slova spočítají se.
  • řešení: drak
  • postup: Z dílů jde poskládat pět obrázků (piškvorky, mlýny, zmrzlina, zmije, píča), kterým něco chybí. Chybějící části tvoří díly, ze kterých jde poskládat papírový drak.
  • řešení: kota
  • řešení: derivace
  • řešení: irsko
  • řešení: rozdíl
  • řešení: smog