Menu

Pravidla

Struktura hry

Kachna začíná v sobotu v 8:30 po snídani přímo v areálu rekreačního střediska Nesměř a končí ten samý den v 19:30 tamtéž. Trvá 11 hodin. Hra se skládá se dvou částí:

 • Kachní kolečko. Je složeno z 11 stanovišť, na každém z nich se nachází 2 šifry týmů. Na každé stanoviště odkazují 2 šifry z jiných stanovišť a z každého směřují dvě šifry opět jinam. Dvě šifry z jednoho stanoviště vedou vždy na 2 různá stanoviště! Pro projití kolečka tedy stačí vyluštit polovinu všech možných šifer. LIBOVOLNÁ dvě stanoviště kachního kolečka od sebe nejsou vzdálena více než 1500 metrů (většinou jsou tedy výrazně blíže). Na každém stanovišti se také nachází jedna jedenáctina Novinářské kachny, tedy šifry, která po složení a vyluštění odkazuje na první stanoviště druhé části.
 • Kachní rovinka. Skládá se ze čtyř organizátorských šifer, uspořádaných lineárně (šifra odkáže vždy na další). Stanoviště kachní rovinky jsou od sebe vzdálena do jednoho kilometru, končí se na základně na Nesměři. Obtížnost šifer by měla být stále spíše lehčí až střední - podívejte se třeba pro ukázku na šifru, kterou Bazinga připravovala pro trénink na letošní Osud - http://osud5.m2m.cz/trenink.

Vybavení do hry

Tradiční vybavení: Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky, kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.

Mapa: Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu (není potřeba mít s sebou žádnou vlastní). Mapa je velmi přesná (podkladem nám byla mapa pro orientační běh, nicméně znakový klíč je uzpůsoben normálním lidem - tedy les není bílou barvou jako v OB, ale standardně zelenou).

Karta týmu: Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků. Její strukturu můžete nalézt v Aktuální kachně 2.

Body

Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují ve čtyřech kategoriích:

 • Navštívená stanoviště - počet navštívených stanovišť krát 3. Maximálně tedy 3 * (11+4) = 45 bodů.
 • Vyluštěné šifry - počet vyluštěných šifer krát 2. Maximálně tedy 2 * (22 – 2 + 5) = 50 bodů.
 • Krása vaší šifry - průměr z hodnocení ostatních týmů, které šifru vyluštily, krát 8. Maximálně tedy 6 * 8 = 48 bodů. V cíly budou navíc hodnocení všech týmů autorsky harmonizovány a to tak, aby se nikomu nevyplatilo „škodit“ ostatním tak, že všechny šifry bude hodnotit jedním bodem.
 • Obtížnost Vaší šifry - poměr počtu týmů, které šifru vyluštily, a počtu týmů, které šifru luštily (viz údaj v Kartě hry) prohnaný kachním vzorcem. Maximálně 40 bodů podle následující tabulky: NOVÉ! Na základě připomínek z diskuse patrně přistoupíme na více spojitější tabulku, avšak hodnoty ve středech intervalů se takřka nezmění.
% týmů vyluštilo bodů
0 - 14.9 % 0
15 - 24.9 % 0
25 - 34.9 % 10
35 - 44.9 % 20
45 - 54.9 % 30
55 - 64.9 % 36
65 - 74.9 % 40
75 - 84.9 % 36
85 - 100 % 30

Stanoviště, trasa

Stanoviště se mohou nacházet mimo cesty. Jsou označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu - posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o pěkný les. Samotné šifry jsou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít jednu kopii šifry.

Cíl

Nejpozději do 19:30 musí týmy do cíle libovolným způsobem dopravit Kartu týmu. Pořadatelé poté v rychlosti vyhodnotí výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek - oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení. V areálu se nachází i bufet s pivem a kofolou.

Další pravidla

Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích, rozhodli jsme se pro tato pravidla:

 • Zákaz rozdělení týmu!.
 • Standardní pravidla šifrovacích her - tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště, nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd…
 • NOVÉ! Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale nebude-li tým schopen vysvětlit princip šifry, kterou náhodou uhodl nebo jejíž tajenku zná (např. poslední zbylá nevyluštěná šifra kachního kolečka), bude tento tým penalizován -10 body a jeho hodnocení šifry se nebude počítat.

Poněvadž se jedná o první ročník a systém hry je hodně specifický, budeme rádi za jakékoliv dotazy a připomínky předem!

Vlastní šifry

Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře (viz výše „kachní kolečko“). Tajenku Vám přidělí organizátoři, můžete si klást libovolné požadavky, např.

 • chceme tajenku na 8 písmen
 • chceme tajenku neobsahující písmena T a Z

Své požadavky nám pište na kachna@sifruje.cz, pokud tak neučiníte, pošleme vám tajenku o 5-15 písmenech 1. července.

Šifru po Vás budeme chtít předem (do 20.7.), přičemž na samotné akci budete mít možnost šifru otestovat ve skupince s dalším týmem (a případně mírně upravit na našich počítačích a finální verzi nám odevzdat do 22.00 v pátek). Šifra by měla být koncipována tak, aby ji vyluštilo 70% týmů a aby se ostatním líbila.

NOVÉ! Grafická úprava i sazba je v režii týmů, ale musí se vejít (kvůli tisku) na formát papíru A4, pokud možno černobílá (pokud ale máte skvělou barevnou šifru, není to problém). Pokud chcete vytvořit náročnou zvukovou, předmětnou nebo jinou šifru, pak je nutné vyrobit 22 kopií, neboť kopírku na věci zatím nevlastníme.

NOVÉ! Šifry prosím dodávejte v takových formátech, aby je bylo možné případně mírně upravovat v pátek při otestování. Na místě budou k dispozici standardní programy – textové (OpenOffice a Microsoft Office) a grafické (Corel, Photoshop, Paint.NET, Gimp, Inkscape) editory. V případě požadavku na nějaký speciální program nám napište společně se zasláním šifry a pokusíme se ho zajistit (pokud to nebude nějaká vyložená nesehnatelná extravagance).