Menu

Pravidla

Struktura hry

Kachna je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Začíná v sobotu v 8.30 po snídani přímo v areálu ubytování a končí ten samý den v 18.30 tamtéž. Hra trvá 10 hodin a je navržena pro právě 24 týmů.

Hra se skládá ze stanovišť s šiframi hráčů (viz odstavec Vlastní šifry) a organizátorů. Na každém stanovišti se nachází 2 různé šifry odkazující na dvě různá místa. LIBOVOLNÁ dvě stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 2000 metrů (většinou jsou však výrazně blíže).

Vybavení do hry

Tradiční vybavení

Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky, kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.

Mapa

Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu pro orientační běh (ta se od normálních map odlišuje svou vysokou podrobností a některými nezvyklými barvami - například vzrostlý les je značen bílou barvou, hustší porosty pak různými odstíny zelené). Pokud jste se s takovou mapou nikdy nesetkali, doporučujeme podívat se třeba na tento přehled.

Karta týmu

Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků.

Body

Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují ve čtyřech kategoriích:

Počet navštívených stanovišť krát 3. Maximálně tedy 3 * (12) = 36 bodů.

Vyluštěné šifry

Počet vyluštěných šifer krát 2. Maximálně tedy 2 * (24) = 48 bodů.

Krása vaší šifry

Průměr z hodnocení ostatních týmů, které šifru vyluštily, krát 8. Maximálně tedy 6 * 8 = 48 bodů. V cíly budou navíc hodnocení všech týmů autorsky harmonizovány a to tak, aby se nikomu nevyplatilo „škodit“ ostatním tak, že všechny šifry bude hodnotit jedním bodem.

Obtížnost Vaší šifry

Poměr počtu týmů, které šifru vyluštily, a počtu týmů, které šifru luštily (viz údaj v Kartě hry) prohnaný kachním vzorcem. Maximálně 40 bodů. Orientační hodnoty v tabulce.

% týmů vyluštilo bodů
5% 0
20% 0
30% 8
40% 16
50% 24
60% 29
70% 32
80% 29
95% 24

Stanoviště, trasa

Na mapě bude vyznačeno množství bodů čísly 1–50. Z druhé strany mapy bude přiložen „překladový slovník“, který bude párovat čísla bodů z mapy s klíčovými slovy. Jakmile tedy z šifry vyluštíte tajenku, podíváte se do „slovníku“ a zjistíte, se kterým bodem se pojí – tam můžete vyrazit.

Stanoviště se mohou nacházet mimo cesty. Jsou označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu – posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o pěkný les. Samotné šifry jsou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít jednu kopii šifry. Krom reálných stanovišť existují i stanoviště falešná s šiframi, které mají nesmyslná řešení.

Cíl

Nejpozději do 18.30 musí týmy do cíle libovolným způsobem dopravit Kartu týmu. Pořadatelé poté v rychlosti vyhodnotí výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek – oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení.

Další pravidla

Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích, rozhodli jsme se pro tato pravidla:

  • Zákaz rozdělení týmu!
  • Standardní pravidla šifrovacích her – tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště, nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd.
  • Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale nebude-li tým schopen vysvětlit princip šifry, kterou náhodou uhodl nebo jejíž tajenku zná bude tento tým penalizován -10 body a jeho hodnocení šifry se nebude počítat. Hrajte fér a tak, abyste si hru i celý kachní tah užili.

Vlastní šifry

Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře. Specifikaci brzy uveřejníme.

Překvapení

Během hry se Vám může stát, že vyluštěné slovo nenajdete v „překladovém slovníku“ na zadní straně mapy. V takovém případě neztrácejte hlavu – někde v herním prostoru existuje místo, kde se dají sehnat další části „překladového slovníku“. Jeho polohu je možné zjistit z multišifry, jejíž části jsou umístěny na každém druhém stanovišti (tj. když na jednom stanovišti není, pak každá šifra z tohoto stanoviště odkazuje na místo, kde části multišifry jsou).

Změny oproti loňsku (pro loňské kachnaře)

  • herní doba je zkrácena o hodinu
  • šifry si vzájemně testují 3 týmy (šifra se dá lépe doladit) a zároveň testující týmy nemají stejnou tajenku (tedy nemají situaci ulehčenou předem známou tajenkou)
  • týmy budou mít na začátku přístup k více než dvěma šifrám (snížení možnosti záseku na začátku)
  • loňská lineární miničást vyměněna za netradiční prvek (viz Překvapení)
  • mírné snížení váhy u čtvrtého faktoru – obtížnosti šifry