Menu

Pravidla

Pravidla hry, včetně systému a bodování, budou letos v podstatě stejná jako v loňském roce. Je možné, že nějaké maličkosti změníme, rozhodně to ale nebude nic zásadního. Všechny změny se budou objevovat zde.

Struktura hry

Kachna je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Začíná v sobotu v 8.30 po snídani přímo v areálu ubytování a končí ten samý den v 18.30 asi 3km od areálu. Organizátoři mohou převést několik řidičů pro další auta. Hra trvá 10 hodin a je navržena pro právě 24 týmů.

Hra se skládá ze stanovišť se šiframi hráčů (viz odstavec Vlastní šifry) a organizátorů. Na každém stanovišti se nachází 2 různé šifry odkazující na dvě různá místa. LIBOVOLNÁ dvě stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 1600 metrů (většinou jsou však výrazně blíže).

Vybavení do hry

Tradiční vybavení

Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky, kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.

Mapa

Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu pro orientační běh (ta se od normálních map odlišuje svou vysokou podrobností a některými nezvyklými barvami - například vzrostlý les je značen bílou barvou, hustší porosty pak různými odstíny zelené). Pokud jste se s takovou mapou nikdy nesetkali, doporučujeme podívat se třeba na tento přehled.

Karta týmu

Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků.

Body

Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují ve čtyřech kategoriích:

Počet navštívených stanovišť krát 3. Maximálně tedy 3 * (12) = 36 bodů.

Vyluštěné šifry

Počet vyluštěných šifer krát 2. Maximálně tedy 2 * (24) = 48 bodů.

Krása vaší šifry

Průměr (ve skutečnosti průměr mediánu a dvou sousedních hodnot) z hodnocení ostatních týmů, které šifru vyluštily, krát 8. Maximálně tedy 6 * 8 = 48 bodů. V cíli budou navíc hodnocení všech týmů autorsky harmonizována a to tak, aby se nikomu nevyplatilo „škodit“ ostatním tak, že všechny šifry bude hodnotit jedním bodem.

Obtížnost Vaší šifry

Poměr počtu týmů, které šifru vyluštily, a počtu týmů, které šifru luštily (viz údaj v Kartě hry) prohnaný kachním vzorcem. Maximálně 40 bodů. Orientační hodnoty v tabulce.

% týmů vyluštilo bodů
5% 0
20% 0
30% 10
40% 20
50% 30
60% 35
70% 40
80% 40
90% 35
100% 30

Start

Kachnu tradičně zahájí netradiční startovní aktivita, během níž získáte rejstřík mapující hesla na stanoviště. Podrobnosti upřesníme v pátek při zahájení.

Stanoviště, trasa

Na mapě bude vyznačena souřadnicová mřížka. Z druhé strany mapy bude přiložen „překladový slovník“ (rejstřík), který bude párovat souřadnice (s upřesněním s klíčovými slovy). Jakmile tedy z šifry vyluštíte tajenku, podíváte se do „slovníku“ a zjistíte, se kterým bodem se pojí – tam můžete vyrazit. Např. vyluštíte slovo REJNOK, ten je ve slovníku párován se souřednicí J8 (posed). Ve čtverci J8 je jediný posed, kde se nachází další stanoviště.

Stanoviště se budou vesměs nacházet mimo cesty. Jsou označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu – posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o krásný les s občasnými žulovými balvany. Samotné šifry jsou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít dvě kopie.

Stanoviště vševěd

Na stanovišti s označením „VŠEVĚD“ prozradí organizátoři za splnění úkolu řešení libovolné vyzvednuté šifry. Tato šifra se pak hodnotí jako nevyluštěná (= za vyluštění nejsou body a nelze hodnotit krásu). Možných úkolů je celkem 5.

Cíl

Nejpozději do 18.30 musí týmy do cíle libovolným způsobem dopravit Kartu týmu. Organizátoři poté v rychlosti vyhodnotí výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek – oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení.

Další pravidla

Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích, platí tato pravidla:

  • Zákaz rozdělení týmu!
  • Standardní pravidla šifrovacích her – tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště, nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd.
  • Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale náhodné obíhání stanovišť je zakázáno. Hrajte fér a hlavně tak, abyste si hru i celý kachní tah užili.

Vlastní šifry

Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře uploadovat ji do 10. července na Stránce týmu. Organizátoři a jejich přátelé na testovacím večeru šifry otestují a v řádu dní vám pošlou zpětnou vazbu. Na hře pak proběhne ještě jedno finální testování v pátek večer, své šifry si vzájemně otestují vždy tři týmy.

Požadavky na šifru:

  • řešením je české podstatné jméno (existující na pravidla.cz) v prvním pádě jednotného čísla
  • šifra je ve formátu PDF rozměru A4, A5, A6 nebo A7 (usnadníte nám hlavičkování a šetrný tisk)
  • nahoře má vodorovný bílý pruh o šířce 2 centimetry
  • v případě, že děláte speciální šifru (předmětová, zvuková apod.), zařizujete si propriety sami

Zároveň letos vyhlašujeme speciální soutěž o speciální cenu pro nejhezčí šifru (ve dvou kategoriích - dle hráčů a dle organizátorů)!

Změny oproti loňsku

  • Zatím žádné nejsou.