Menu

Pravidla

Struktura hry

Kachna je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Začíná v sobotu v 8.30 po snídani přímo v areálu ubytování a končí ten samý den v 18.30 tamtéž. Hra trvá 10 hodin a je navržena pro právě 24 týmů.

Hra se skládá ze stanovišť s šiframi hráčů (viz odstavec Vlastní šifry) a organizátorů. Na každém stanovišti se nachází 2 různé šifry odkazující na dvě různá místa. LIBOVOLNÁ dvě stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 2000 metrů (většinou jsou však výrazně blíže).

Vybavení do hry

Tradiční vybavení

Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky, kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.

Mapa

Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu pro orientační běh (ta se od normálních map odlišuje svou vysokou podrobností a některými nezvyklými barvami - například vzrostlý les je značen bílou barvou, hustší porosty pak různými odstíny zelené). Pokud jste se s takovou mapou nikdy nesetkali, doporučujeme podívat se třeba na tento přehled.

Karta týmu

Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků.

Body

Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují ve čtyřech kategoriích:

Počet navštívených stanovišť krát 3. Maximálně tedy 3 * (12) = 36 bodů.

Vyluštěné šifry

Počet vyluštěných šifer krát 2. Maximálně tedy 2 * (24) = 48 bodů.

Krása vaší šifry

Průměr (ve skutečnosti průměr mediánu a dvou sousedních hodnot) z hodnocení ostatních týmů, které šifru vyluštily, krát 8. Maximálně tedy 6 * 8 = 48 bodů. V cíli budou navíc hodnocení všech týmů autorsky harmonizována a to tak, aby se nikomu nevyplatilo „škodit“ ostatním tak, že všechny šifry bude hodnotit jedním bodem.

Obtížnost Vaší šifry

Poměr počtu týmů, které šifru vyluštily, a počtu týmů, které šifru luštily (viz údaj v Kartě hry) prohnaný kachním vzorcem. Maximálně 40 bodů. Orientační hodnoty v tabulce.

% týmů vyluštilo bodů
5% 0
20% 0
30% 10
40% 20
50% 30
60% 35
70% 40
80% 30
95% 30

Stanoviště, trasa

Na mapě bude vyznačeno množství bodů s čísly. Z druhé strany mapy bude přiložen „překladový slovník“, který bude párovat čísla bodů z mapy s klíčovými slovy. Jakmile tedy z šifry vyluštíte tajenku, podíváte se do „slovníku“ a zjistíte, se kterým bodem se pojí – tam můžete vyrazit.

Stanoviště se budou vesměs nacházet mimo cesty. Jsou označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu – posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o krásný les. Samotné šifry jsou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít dvě kopie. Kromě reálných stanovišť existují i stanoviště falešná s šiframi, které mají nesmyslná řešení.

Cíl

Nejpozději do 18.30 musí týmy do cíle libovolným způsobem dopravit Kartu týmu. Organizátoři poté v rychlosti vyhodnotí výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek – oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení.

Další pravidla

Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích, platí tato pravidla:

  • Zákaz rozdělení týmu!
  • Standardní pravidla šifrovacích her – tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště, nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd.
  • Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale náhodné obíhání stanovišť je zakázáno. Hrajte fér a hlavně tak, abyste si hru i celý kachní tah užili.

Vlastní šifry

Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře uploadovat ji do 6. července na Stránce týmu. Organizátoři a jejich přátelé na testovacím večeru 7. července šifry otestují a v řádu dní vám pošlou zpětnou vazbu. Na hře pak proběhne ještě jedno finální testování v pátek večer, své šifry si vzájemně otestují vždy tři týmy.

Požadavky na šifru:

  • řešením je české podstatné jméno (existující na pravidla.cz) v prvním pádě jednotného čísla
  • šifra je ve formátu PDF rozměru A4, A5, A6 nebo A7
  • nahoře má vodorovný bílý pruh o šířce 2 centimetry
  • v případě, že děláte speciální šifru (předmětová, zvuková apod.), zařizujete si propriety sami

Zároveň letos vyhlašujeme speciální soutěž o speciální cenu pro nejhezčí šifru (ve dvou kategoriích - dle hráčů a dle organizátorů)!

Změny oproti loňsku (pro loňské kachnaře)

  • šifry se testují i před hrou na organizátorském večírku - chceme mít letos obzvláště vyvedené kousky, doufáme, že vy také
  • za splnění úkolu na místě s klíčovým slovem VŠEVĚD lze získat řešení libovolné vyzvednuté šifry (nezískáte sice body za vyluštění, ale zase dlouho nekysnete), možných úkolů je celkem 6